Skip to main content

Ambtenaren kunnen goedkoper geld lenen dan niet ambtenaren. Hoe kan dat? We zijn toch gewoon allemaal mensen? Waarom heeft een ambtenaar dan extra voordeel?
We kunnen ons voorstellen dat er zo gedacht wordt. Toch zit er wel een verschil in de rentetarieven die ambtenaren betalen voor een ambtenarenlening en het rentetarief van veel andere consumenten.
Het verschil? Dat is eenvoudig uit te leggen.
Ambtenaren hebben tot 9x minder betaalachterstanden dan andere consumenten. Kredietverstrekkers hebben dus liever een ambtenaar ‘in de boeken’ omdat dit een lager risico is. En lagere risico’s kunnen zich vertalen in lagere rentes.

Apart aangeven bij uw aanvraag

Als wij uw aanvraag bij de verschillende banken indienen weet de bank al dat u, of uw partner werkzaam bent in de publieke sector.
Uw aanvraag scoort daarmee beter dan andere aanvragen. En een betere score levert voor u een lagere rente op. De vraag waarom ambtenaren goedkoper geld lenen is daarmee beantwoord. Goedkoper geld lenen hebben ambtenaren vooral aan elkaar te danken.

En andere groepen dan? Bijvoorbeeld mensen met hoge inkomens?

Bij een lening aanvraag wordt er altijd gekeken naar verschillende onderdelen. Er wordt bijvoorbeeld altijd een toetsing bij het BKR gedaan en er wordt altijd een berekening gemaakt om na te gaan hoeveel er verantwoord verstrekt kan worden.
Als u veel kunt lenen, bijvoorbeeld omdat u een relatief hoog inkomen heeft, zult u ook in een lagere risicoklasse vallen. het si voor de bank dan minder riskant om een financiering aan u te verstrekken. Mensen met een hoog inkomen zullen dan ook veelal een lagere rente krijgen dan mensen met een laag inkomen. Dit lijkt misschien niet eerlijk, maar is logisch vanuit de banken bekeken. Als je geld uitleent kan je dit beter doen aan iemand met een hoog inkomen (en lage woonlasten). De kans dat deze persoon het kan blijven betalen is natuurlijk altijd groter dan iemand met een laag inkomen.

Leave a Reply